• hipertansiyon

  40.
  Gün içinde kan basıncının belirli bir süre yüksek olması, yüksek tan­siyon (hipertansiyon) olarak tanımlanır. Tansiyon milimetre civa (mmHg) olarak ifade edilir. Sistolik kan basıncının (büyük tansiyon) 120 mmHg ve diyastolik kan basıncının (küçük tansiyon) 80 mmHg olması en uygun tan­siyon değeridir. Kan basıncının 120-129/80-84 mmHg olması normal, 130-139/85-89 mmHg olması yüksek normal tansiyan olarak adlandırılır. Kan basıncının 140/90 mmHg’nın üzerinde olması hipertansiyondur.
  1 ... lima
 • anatomi

  176.
  Canlı varlıkların şekil ve yapılarını inceleyen, bir temel tıb bilimi dalı. Bu bilim, tıbbın temeli kabul edilen ana bilimlerden olup, aynı zamanda tıb tahsilinin önemli derslerinden biridir.
  1 ... lima
 • antropoloji

  53.
  insan biyo kültürel bir varlık alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. tek başına biyolojik bir varlık ne de kültürel bir olgudur. insanın biyolojik ve kültürel çeşitliliğini ve bu çeşitliliklerin işleyiş biçimlerini inceleyen ve geliştirdiği kuramlarla bunları açıklamaya çalışan bilim dalıdır.
  1 ... lima
 • yapısalcılık

  14.
  Yapısalcılık temelde büyük yapılar, sistemler ve oluşumlarla ilgilidir. Yapısalcı hareket çerçevesinde insan davranışları ve olgular bu büyük sistem ve yapılar aracığıyla incelenmeye ve açıklanmaya çalışılmıştır.

  Yapısalcılığın en etkili olduğu alanlar dilbilim, göstergebilim ve antropoloji olmuştur.
  1 ... lima
 • hipotez

  25.
  Aynı sebeplerle izah edilen çeşitli hadiselerin hepsini birden izah edebilecek umumi fikir. Faraziye de denir.
  1 ... lima
 • kuram

  12.
  (bkz: teori)

  Kuram veya teori, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünüdür. Kuram kavramlaştırmaya yönelik olarak, değişkenler arasındaki ilişkiyi basit ve anlaşılır bir biçimde ifade etmek amacıyla birleştirilimiş tanımlar, örgütlendirilmiş gözlemler, koşullar ve ilkeler bütünüdür.
  1 ... lima
 • fakir baykurt

  51.
  1929 - 1999): içinde doğup yetiştiği köylülerin hayatını yazmıştır.

  Eserleri:

  Roman; Yılanların Öcü, Tırpan, Kara Ahmet Destanı.

  Hikaye; Can Parası.
  ... lima
 • metafizik

  66.
  Varlık, Tanrı, ruhun ölmezliği, kader gibi konularla ilgilenen felsefe dalıdır. Bu sözcük tarih boyunca çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Günümüzde çözülmesi olanaksız, birçok çözüm yolu önerilebilen, sonuna kadar çözülmediği için de daima yeni baştan ele alınabilen problemlerle ilgilenen bir alandır.
  ... lima
 • epistemoloji

  55.
  Bilgi felsefesidir.

  Felsefenin ele aldığı konulardan biri bilgidir. Bu konuyla bilim de ilgilenir. Fakat bilim, bilginin ne olduğunu araştırmaz. Bunu felsefe araştırır. Felsefe ayrıca bilginin kazanıldığı şeyle olan ilişkisini, kazanıldığı şeye uygunluğunu ve bu uygunluğun ölçüsünü bulmaya çalışır.
  ... lima
 • münazara

  36.
  Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına denir.

  Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Ayrıca, münazarayı izleyen grup da çok önemlidir. Konuşmacılar; konularını savunurken izleyicilerin büyük bir sessizlikle konuları dinlemesi gerekmektedir. Konuşmacıların tutarsız bir düşüncesi, yanlış yerde yapılmış bir mimik hareketi izleyicilerde tepkiye neden olmamalıdır. izleyiciler savunulan düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını onaylayacak davranışlardan uzak durmalıdır. Ancak, böylece jürinin doğru ve tarafsız değerlendirmesi mümkün olur.
  ... lima
 • nitelik

  16.
  Nesnel gerçekteki nesnelerin, fenomenlerin ve süreçlerin, bu nesnelere, fenomenlere ve süreçlere, gerek bağımsızlık, çerçeve netliği ve doğrudanlık kazandıran, gerekse onlara göreceli bir kalıcılık sağlayan felsefi kategoridir.
  ... lima
 • yeni şeyler getiriyorum